Trondheim kommune byggesøknad

Når du har jobbet deg igjennom punktene under så vil du være klar til å sende inn søknaden. Hvis du står fast eller lurer på noe under veis, så ta kontakt med eller stikk innom Bytorget. Du har også anledning til å bestille en forhåndskonferanse. Vår viktigste oppgaver er å sikre god byggeskikk og god moderne arkitektur, ivareta miljøhensyn og kulturvern, samt sikre utbygging i samsvar med ønsket byutvikling. Hvor stort kan du bygge?

Liste over ulike typer tiltak og temaer. I søkefeltet under kan du søke opp konkrete tema, f. Avslutning av gamle byggesaker. Arealplaner skal kunngjøres på ulike stadier i planprosessen. Følger du lenkene over, vil du finne . Dette kan du bygge uten å sende inn søknad til kommunen.

Veiledere byggesøknad og byggesaksprosess. Informasjon og veiledning om byggesøknad og saksprosess. BYGGESAKER Av byggesaksgebyret skal anslagsvis dekke kostnader knyttet til tilsyn, jf.

Meningen er at innbygger skal kunne utforme og levere byggesøknaden via nett. Det er ikke nødvendig med nabovarsel når en nabos interesser åpenbart ikke eller i liten grad berøres av tiltaket. Eksempler på slike tilfeller er innvendige arbeider i boligen som for eksempel endring av bærevegg, bruksendring av kjellerrom til kjellerstue og lignede. Likeledes når tiltaket ikke er synlig på . Jeg fikk et tips om å dra ned på kommunens Byggtorg i Munkegata for å legge frem skisser etc før en engasjerte arkitekt.

Dette for å få en pekepinn på om prosjektet lar seg løse eller kommunen ikke synes det er gjennomførbart. Hadde vært kjekt å vite . Fortsatt er det slik at søknadsplikten gjelder på veldig mange byggeprosjekt. Mange har vært imot å søke. Det skyldes kanskje først og fremst at søknadsprosessen har blitt oppfattet som kronglete . Ringerunde mot svart arbeid.

Tiltaket Tett på Trondheim vil ringe alle som kjøper bolig eller sender inn byggesøknad. Kommunene ønsker å effektivisere interne prosesser og bedre dialogen med innbyggerne. EVRY er markedsledende i kommunesektoren og leverer tjenester til 4kommuner og fylkeskommuner. Strukturerte søknader inn.

Sikker at søknaden er komplett når den kommer inn. Når informasjon blir strukturert gjør det enklere å. Mer etterprøvbar og effektiv saksbehandling. Utomhusplan som viser opparbeiding av ubebygde områder for hele planområdet skal følge byggesøknad. Med ubebygd areal menes vegareal og ubebygde deler av planområdet. Ubebygde arealer skal gis en tiltalelende opparbeiding med god estetisk og økologisk riktig utforming tilpasset omkringliggende . Der skredsikkerhet ikke er dokumentert i forbindelse med reguleringsplan skal dette gjøres ved byggesøknad.

Dersom det er påvist forurenset grunn, skal det lages en egen tiltaksplan for håndering av forurenset grunn i tillegg til byggesøknad. Begge skal godkjennes av kommunen. Disponering av forurenset masse på anleggsområdet må godkjennes av kommunen gjennom tiltaksplanen.

Levering av forurenset masse utenfor . Trondheim kommune : Bestemmelser og retningslinjer i arealplan.