Tyvek tak

Pro Xtra er utviklet for norske forhold og har egenskaper som er spesielt tilpasset vårt skiftende klima og vår byggeskikk, hvor bygg oppføres uavhengig av vær og årstid. Denne produseres etter en patentert . Modullinjer gjør den Xtra monteringsvennlig og gir sikker montasje. Produktet kan også benyttes som vindsperre på tak. Pro undertak legges direkte på isolasjonen.

Kan også legges direkte på dampåpent undertak (rupanel og gips). Pro fungerer dermed både som undertak og vindsperre i ett og samme produkt. Dette forenkler byggearbeidet med taket vesentlig ved at luftspalten mellom tradisjonet undertak og vindsperre sløyfes.

Isola Pro Super er et diffusjonsåpent undertak beregnet for alle typer fullisolerte skrå tretak med utvendig nedløp. Taket er både vindtett, vanntett og pustende. Det fungerer dermed både som undertak og vindsperre i ett – og krever ingen luftespalte mellom isolasjon og. Vanntett, vindtett og pustende vindsperre for horisontal og vertikal montering i ventilerte tak – og veggkonstruksjoner. Selvklebende omlegg og kondensfilt – monteres horisontalt.

Patentert Tyvek membran. Støysvak og svært fuktsikker. Aldringsbestandig og gjennomtrampsikker. Utvidet produktinformasjon. Minste takvinkel grader.

For vegger med lukket fasadekledning beskyttet mot UV. Riktig som det sies i svaret over husker en sak her på BB der det var vegg-duk på tak (som en spør om her), ulempen er at det ikke er tett nok og vann trekker ned i taket. Vindsperren kan ikke brukes som konbinert vindsperre og . Membranet är spunnet i ett homogent skikt.

Fungerar då som underlagstak och . Detta ger också en diffusionsöppen konstruktion där luftspalten mellan isoleringen och det fasta taket kan läktas så att hela konstruktionen kan fyllas med isolering Vid renovering av gamla takkonstruktioner . Vindtetting av tak Før montering 1. Siden med Isola påtrykt i rødt skal alltid vende opp under monteringsarbeidet. Unngå søl av maling og løsningsmidler direkte på duken. Det anbefales å kappe opp tilmål.

Open End Catalogs have their flap on the short dimension and center seam construction. These envelopes are made using an extremely strong, lightweight, moisture resistant material. They have a pressure-sensitive seal that requires no moisture. Release tape covers the . JK Oprettet emne: Tyvek ! Jeg kan finde flere eksempler på folk som har lavet forskellige DIY projekter af Tyvek.

Som jeg forstår det, så er det et produkt som bla bruges i byggeindrustrien.