Undersökningsplikt bostadsrätt

Du som ska köpa bostad har så kallad undersökningsplikt. Här beskriver vi vad som gäller kring undersökningsplikt vid köp av villa respektive bostadsrätt. Att köpa bostadsrätt , köparens undersökningsplikt. I förra lektionen berättade vi om bostadsrättshavarens ansvar.

Som bostadsköpare är du nämligen skyldig att noggrannt undersöka det du köper, dvs allt det du kommer att ha ansvar för. Du har en undersökningsplikt.

Du köper lägenheten i befintligt skick, och måste . Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt del 1. Ett köp av bostadsrättslägenhet kategoriseras juridiskt som köp av lös egendom. Det innebär att samma regler gäller för såväl en så pass komplex vara som en bostadsrättslägenhet får anses vara som för köp av två ton cement eller en spade. Förklaringen till detta är att det.

Felansvar och undersökningsplikt för bostadsrätt. Detta är inte en vägg som angränsar till våtutrymme. Jag som säljare rev själv inga tapeter när jag flyttade in så detta kan vara en . FRÅGA Hej, Vi har köpt en bostadsrätt alldeles nyligen.

När vi fått nycklarna och kom in i lägenheten så såg vi att de var väldigt mycket hål borrade i väggarna (24st) och de förstår jag att de är sånt vi kunde sätt på visningen. Då det gäller köp av bostadsrätt gäller Köplagen, då bostadsrätt anses falla under lös egendom. Därmed gäller felreglerna enligt köplagen och inte enligt Jordabalken som vid köp av hus eller annan fast egendom.

Du får som köpare inte som fel åberopa vad . Köparens undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt. Jag har just sålt en bostadsrätt. På grund av att dålig lukt uppkommit i badrummet har den nya ägaren tagit dit en rörmokare som har tittat på golvbrunnen. Rörmokaren säger, enligt den nya köparen, att golvbrunnen är felmonterad.

Om det inte har förekommit några tydliga felindikationer som fukt eller mögellukt m. Det finns dessutom ett antal domar där man slagit fast att undersökningsplikten inte är lika långtgående för bostadsrätter. Vid köp av bostadsrätt har du som köpare en undersökningsplikt för att upptäcka fel i lägenheten. Det är bara dolda fel du i efterhand kan kräva ersättning för. När du köper en bostadsrätt , innebär det att du köper en ideell andel i en ekonomisk förening.

Med andelen följer rätten att nyttja en specifik bostad eller lokal som ägs av föreningen. Du som köpare blir tillsammans med övriga medlemmar ägare av föreningens tillgångar (t ex byggnader och mark) och skulder, i förhållande . Den gäller vid både köp av villa, som regleras i jordabalken, och vid köp av bostadsrätt , som regleras i köplagen, men skiljer sig lite åt i de båda lagrummen. Som köpare är det viktigt att ta undersökningsplikten på allvar.

INFORMATION OM UNDERSÖKNINGSPLIKT.

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av bostadsrätt. För att vara säker på att du köper en bostadsrätt som är i ett bra skick och för att du ska få valuta för pengarna är det viktigt att besiktiga bostaden innan du gör affär. Det finns ingen skyldighet i lag för en köpare av en bostadsrätt att undersöka lägenheten.

Trots det är det mycket viktigt att du undersöker lägenheten noga . För bostadsrätt gäller köplagens regler om köparens undersökning före köp. Om köparen uppmanats att undersöka bostadsrätten före köpet ansvarar . Mäklarens information om köparens undersökningsplikt. Informationen ska lämnas skriftligt och kan till exempel presenteras i objektsbeskrivningen. Den ska beskriva vad undersökningsplikten innebär vid köp av fastighet respektive bostadsrätt. Det är därför viktigt att köparen av en bostadsrätt noggrant undersöker denna.

Det är mycket att tänka på när du ska köpa en bostadsrätt. Se till att kontrollera lägenheten ordentligt på visningen – du har undersökningsplikt. KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT.

Sålde en lägenhet för ett år sedan till ett par som nu kräver mig på ett nytt badrum.