Universell utforming rømningstrapp

Bredde og høyde i trapp skal tilpasses forventet ferdsel og transport, herunder rømning ved brann. For hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet gjelder i tillegg til første led følgende: b) Håndlist skal være i to høyder på begge sider med overkant . Følgende skal minst være oppfylt: Veiledning til første ledd. I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet led følgende: Veiledning til . Denne anvisningen omhandler utforming av alle slags trapper.

Det er lagt vekt på at trappene skal være gode og sikre i bruk. Utførelse av trapper er behandlet i Byggdetaljer 532. For å få tilgang til resten av anvisningen må du. Trapper av betong og naturstein.

Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220. Prinsipper og metoder for belysning 220. Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.

Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220. Universell utforming av skolebygninger 220. Norges Blindeforbund har utarbeidet en rekke krav til utforming av publikumsbygninger for å sikre universell utforming. Dette er optimale løsninger. Adkomst til trapper, heis og nødutganger er viktig å markere.

Hovedtrapp finnes både i bygg med tilgjengelig boenhet, og bygg med universell utforming. Med hovedtrapp i bygg med tilgjengelig boenhet menes den trappen som benyttes mellom ulike plan som hovedatkomst til boenheter. Men det er samtidig viktig å understreke at man likevel må vurdere om man kan gjøre noe.

Hvis man for eksempel ikke kan etablere rampe i tillegg til eller i stedet for trapp , bør man likevel vurdere om man kan forbedre trappen, med bedre rekkverk, bedre kontraster osv. Med sjekklistene kan man sikre seg at både de generelle forskriftskravene om brukbarhet, og bestemmelsene om universell utforming , . Eksempelvis kan et basseng med hev- og senkbar bunn være bygd for å dekke behovet til svømmeopplæring (dybde m ) og stupbasseng (dybde m). Hev- og senkbar bunn kan kombineres med trapp eller rampe. Funksjonskravene i byggeforskriftene gir et stort spillerom til å etablere løsninger som gir universell utforming , slik at enkeltgrupper ikke blir.

Bod og oppbevaringsplass. Parkeringsplasser og parkeringshus. Sikre trinn og universell utforming.

Overflaten på gangtrinnene bør være fast, jevn og sklisikker. I stein- og betongtrapper bør man unngå for . Utformingen skal mini- malisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser og mini- malisere faren for å begå utilsiktete handlinger. Illustrasjon: Rekkverk i to høyder og markering av trappeneser og opptrinn i trapp. Tilgjengelighetshåndbok.

Kombinasjon av direkte og indirekte belysning. Dagslys som føres inn fra siden. Se: Elektriske installasjoner 14:02. Nødvendig betjeningsareal. Dimensjonerende mål for elektrisk rullestol og båre.

Tabell som viser nødvendig passasjebredde i korridor og trapp for. Her kan du lese mer om bruk av flis i trapp , lese om krav fra Tekog se eksempler fra ferdige prosjekter. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.

Avfallssystem og kildesortering 02:11.