Vandets kredsløb geografi

Et forunderligt stof med masser af særprægede egenskaber – selvom det er helt almindeligt. Vand er kilden til alt liv, og uden vand overlever vi ikke mere end ca. d herunder eller prøv Geografifaget gratis. Procesdiagrammer, modeller og skematiske fremstillinger kan hjælpe eleverne med at opnå en dybere forståelse af vandets veje.

Vi kan se, at du ikke er logget ind.

Vandets kredsløb i naturen – Viden om Grundvand. De Nationale Geologiske. Derfra fordamper noget af det.

Naturgeografiportalen dækker gymnasiets undervisning i geografi på B- og C- niveau i forløb inkl. GIS-kort, animationer, quizzer m. Du skal være logget ind for at se denne side. Den kolde strøm ved Atacamaørkenen.

Ottos geografi noter til HF.

Fordampning og fortætning. Dette havvand vil før eller siden fordampe, da solens stråler tilfører energi til vandet, som . Det kan let besvares ved at sige, at det er alt det vand , som omgiver os! Vandkredsløbet refereres også nogle gange som det hydrologiske kredsløb.

Det hydrologiske kredsløb beskriver de processer, som transporterer vandet i og på jorden samt i atmosfæren. Hvilke informationer fik vi? Vandet på jorden er altid i bevægelse og er . Forklar, hvorfor man kalder det et kredsløb. Hvorfra kommer den energi, der driver vandet rundt i kredsløbet?

I takt med at den globale gennemsnitstemperatur stiger, vil balancen i naturens store kredsløb forrykkes. De menneskeskabte klimaændringer kan således medføre flere tilfælde af ekstrem varme, ekstreme storme, ekstreme tørkeperioder , ekstreme oversvømmelser og ekstrem nedbør. Vandbalance forudsætter, at der inden for systemet er en konstant vandmængde til stede. Forudsætningen anses for opfyldt, selvom der modtages vand via meteoritter og tabes vand ved fordampning til Verdensrummet.

Beskrivelse: Læreren sagde: Klokkeklart tal Formålet er at undersøge vandets kredsløb og hvilken indflydelse grundvandet og vandbalancen har på vandets kredsløb. Jordens vandfordeling – 9 i havene – er ferskvand. Solen – Drivkraften bag kredsløbet. Kredsløbet – Vand fordamper fra havene og fortættes til skyer – Vind transportere lidt af skyerne ind over land hvis det kondenseres og så .