Varsling ledig fastlege

Vi har nå lansert ledigvarsling også på SMS. Mange tusen har allerede benyttet seg av vår varslingstjeneste for å få beskjed per epost når det blir ledig plass hos en lege som har full liste. Da de ledige plassene hos mange populære fastleger forsvinner fort, har imidlertid mange spurt oss om det er mulig å . Populære fastleger har ofte fulle pasientlister. Vi vet at det er mange av våre brukere som ønsker å bytte til en bestemt fastlege.

Problemet er imidlertid ofte at legen man ønsker å bytte til har full liste og ikke tar imot nye pasienter. Og da det ikke finnes noen offisielle ventelister, blir man nødt til å gå inn og sjekke regelmessig om legen har fått en ledig. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste – da er det greit å bruke varslingen hos leger.

Predict Invest åpner den . Om du ønsker en bestemt fastlege og vedkommende ikke har ledige plasser nå, følger du med på nettsiden til det blir ledig og så bytter du til legen du ønsker. Imidlertid finnes det en privat tjeneste hvis du ønsker å varsles om en lege du ønsker, får ledig kapasitet. Få SMS varsling når fastlegen du ønsker får ledig plass. Oversikt over alle fastlegene i Norge. Dette er ikke reelt, og vi advarer mot å bruke den, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet.

Direktoratet la ut melding om dette på sin hjemmesideog på sosiale medier i går. Nettstedet som det advares . Jeg prøver å bytte til en bestemt lege, og lurer egentlig bare på om det er noen som vet hvordan oppdateringen av de ledige plassene på den listen inne på. Her kan du lese andres erfaringer med den enkelte legen og dessuten be om å blli varslet når den legen du ønsker deg får ledig plass på sin liste.

Det varierer fra legesenter til legesenter om de har egen hjemmeside og hvor mye som står om legene der. Fastlegekontoret kan fortelle deg hvilke fastleger som har ledig kapasitet på listen sin, og sette deg på listen til den fastlegen du ønsker deg. Byttet gjelder fra den første i påfølgende måned. Fastlegen skal også hjelpe deg med å velge behandlingsste dersom du skal få utført en behandling på et sykehus. Fastlegen kjenner deg og dine helseproblemer best og behandler derfor også de vanlige akutte problemer best.

Det er mulig å bytte fastlege. Du kan både finne og bytte fastlege selv. For å bytte kan du enten ringe fastlegekontoret , eller bruke internett.

Bortsett fra legene ved Lilletorget legekontor har alle . Nye nettjenester leger gjør det enklere å vurdere og å bytte fastlege. I dag ble nettsiden leger. Ettertraktede leger er ofte fulltegnede, og det er ikke mulig å sette seg opp på venteliste. Gjennom den nye nettsiden kan man få SMS- varsling når valgte leger har ledige plasser. Tjenesten koster kr . Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til.

De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege. KAN BYTTES: To ganger i året kan du bytte fastlege , men den du bytter til må ha ledig plass på sin pasientliste. Hvis fastlegen du ønsker har ledig plass, kan du få ny . Foto: Astrid Helen Holm (Mediehuset Nettavisen) . Siste tids avisoverskrifter har vist at det ulmer i fastlege -Norge. Kommunene får ikke søkere til fastlegestillinger som tidligere rekrutterte godt. Unge kolleger er bekymret over arbeidsbelastningen og erfarne fastleger forteller om økende oppgavetilfang.

Flere har spurt om det er krise? Dersom du ønsker å bytte fastlege kan du gjøre det på via helsenorge.