Våtrumsintyg gvk

GVK har tagit fram ett antal kvalitetsdokument för att underlätta kvalitetssäkringen enligt GVKs branschregler. Det dokument som du som beställare ska erhålla är en kopia på Våtrumsanmälan som det GVK -företag du anlitat skickar till GVK i samband med din beställning eller arbetets utförande. Ger beställare ett kvalitetsdokument som anger var arbetet utförs, valt tätskikt samt uppgifter om det GVK -auktoriserade företaget. Beställaren bör spara denna tillsammans med monteringsanvisningen för . Den visar att våtrumsarbetet utförs enligt gällande branschregler samt att stickprovskontroller kan förekomma när jobbet är klart.

En våtrumsanmälan betyder trygghet för beställaren.

Ett GVK -auktoriserat företag – anslutet till AB Svensk Våtrumskontroll – lämnar in våtrumsanmälan för alla sina våtrumsjobb . Se till att få ett våtrumsintyg när du renoverar badrummet och spara det sedan på en säker plats. Intyget kan bli en ren värdehandling i bostadsaffärer och. Våtrumsintyget visar att installationen är fackmässigt utförd och följer gällande branschregler.

Det är en ren värdehandling som du ska spara. Vid en eventuell bostadsaffär har du värdesäkrat badrummet och visar . Golvbranschens Våtrumskontroll GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbun Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga. Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR ingår.

Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska . Dokumentet är ditt bevis på att du har ett badrum som är byggt enligt branschreglerna. BKR kallar beviset om våtrum enligt BBV för Kvalitetsdokument. GVK kallar beviset om våtrum enligt Säkra Våtrum för Våtrumsintyg. Vad gäller när man renoverar badrum?

Därför kan det vara så att din hantverkare, som t. GVK för våtrum men inte hos BKR för han inte är plattsättare och därmed inte gått deras våtrumsutbildning för keramik etc. De olika behörigheterna betonar hantverkarens primära tillhörighet och kunskap, inte sagt att han saknar kunskapen . Branschregler och anvisningar. VVS-installatörerna har gett ut branschreglerna Säker Vatteninstallation. Utbildning om dessa ges till montörer och arbetsledare. På grund av detta är det också allt fler som efterfrågar våtrumsintyg när de köper lägenhet eller hus där badrummen renoverats.

Att kunna visa upp ett intyg från en auktoriserad entreprenör kan därför vara till stor hjälp när du säljer din lägenhet eller villa. Enligt Johan Aspelin på GVK visar detta också att skillnaden mellan . Förkontroll – avvikelserapport 39. Som GVK -företag (Svensk Våtrumskontroll) har vi aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmässigt sätt enligt gällande branschregler.

När badrummet är klart kan du som beställare begära att få ett våtrumsintyg , ett kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmässigt installerat.

För att sova gott om natten och bli populär hos försäkringsbolaget, bostadsrättsföreningen och framtida köpare av din bostad gäller det att välja rätt hantverkare. Med GVKs Kvalitetsapp blir det enkelt att organisera och spara ned uppgifter om utförda våtrumsarbeten.