Ventetid fastlege betaling

Eller bare vente på en attest. Mange sitter lenge på fastlegens venterom. Nå krever landets pasientombud at de som venter mer enn én time skal slippe egenandel. Vår erfaring er derimot at det kan ta langt mer tid enn dette – i tillegg til lang ventetid på venterommet. Skulle en person oppleve å måtte vente i flere uker på time hos fastlegen sin, er rådet fra Forbrukerrådet å vurdere om man kan og bør bytte fastlege.

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene.

Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. I går hadde jeg time hos lege 10:30. Etter time ventetid sa jeg til de i luke at jeg kan ikke vente mere pga. I dag fikk jeg regning for ubenyttet time. Må jeg betale den eller har jeg rett å klage ? Psykolog, må man gjennom fastlege – evt.

Den ventetiden er ulovlig, og den kan være vond. Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime.

Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre. Slipper betale etter ventetid hos legen. Konsultasjon ved poliklinikk når ansvarlig lege er spesialist, har en egenandel på 2kroner.

En gang har Jørgen selv måtte betale egenandel på sykehuset fordi han ikke rakk legetimen på grunn av trikkestans. Fra nyttår skal det bli lettere å komme gjennom til legekontoret på telefon, det skal gå raskere å få time og mulighetene for hjemmebesøk blir større. Jeg mener jeg har lest en gang (her inne?) at man ikke skal betale for en legetime om man må vente mer enn en time. Er det noen som vet noe om det, og kan he. Lang ventetid for time, vanskelig å komme gjennom på telefon og kommunikasjonssvikt, er noen av de vanligste klagene Pasient- og Brukerombudet mottar.

Alle kan enkelt bytte fastlege inntil to ganger i året. Men da kan du måtte regne med lengre ventetid når du trenger legetime. Vi vet at noen fastleger er spesielt etterspurte.

En slik venteliste-funksjon har både befolkningen og vi som har ansvaret for byttene ønsket oss i lang tid. Nå lot ordningen seg realisere på helsenorge. Steinar Mathisen i Helsedirektoratet, som er ansvarlig for tjenestene.

Med fastlegeordningen legges alt til rette for at pasient og lege skal få en god relasjon – en relasjon basert på tillit som opparbeides over tid. Det å treffe samme pasient over ti gjør at man også blir interessert i vedkommende som mennesker. Jeg syns for eksempel det er veldig hyggelig å møte gravide .

Om du ønsker en bestemt fastlege og vedkommende ikke har ledige plasser nå, følger du med på nettsiden til det blir ledig og så bytter du til legen du ønsker. Hvis du ønsker at journalen skal overføres til den nye fastlegen, må du betale et beløp til din tidligere lege. Dette beløpet kan ikke . Lilypie Second Birthday. På legekontoret kan man visst vente i timesvis og likevel må man betale.

Kjedelig når det er så lang ventetid. Ingen venteliste for bytte av fastlege. På legelisten tilbyr vi en tjeneste der du kan bestille varsel på sms om når legen du ønsker deg får ledige plasser. Noen av våre brukere misforstår og tror at de melder seg på en venteliste når de benytter varslingstjenesten vår, men det er dessverre ikke tilfelle.

Der kan du bytte fastlege direkte (innlogging via MinID). I forbindelse med legebesøk skal det betales en egenandel (inntil du har fått frikort) samt noen ganger tilleggstakster for utstyr, forbruksmaterell, medisiner, attester osv. Betaling foregår i resepsjonen.

Pasienter som får tilsyn av lege i ambulansen og kjøres direkte til sykehuset, får giro tilsendt i etterkant. VENTETID PÅ KONSULTASJON: Det er som regel kort ventetid til lege hos oss fordi vi har turnuslege som ofte kan ta imot deg innen kort tid. Du kan selvsagt få time til din fastlege , men disse har varierende ventetider utifra arbeidsmengde mm. BETALING : Vi har innført betalingsautomat ved Saglia legesenter.

I tillegg mottar legene egenbetaling fra pasienter og honorarer fra HELFO etter bestemte satser beskrevet i normaltariffen. Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. Legene kan be om å få endret sin listelengde for å tilpasse den til arbeidsbelastning, ventetid og andre legeoppgaver.