Von willebrand sygdom

Men de fleste ved ikke, at de har sygdommen. Nogen mener, at den rammer omkring af befolkningen. Willebrands sygdom Den er dermed den mest almindelige blødersygdom i verden.

Mange kvinder har også . Det gælder uanset hvilken type af sygdommen, barnet har. At få et barn med von Wille- brands sygdom betyder også, at der skal tages en række særlige hensyn til barnets dagligdag, både i hjemmet, daginstitutionen.

Når der opstår skader i en blodåre, vil blodplader klumpe sammen, binde sig til det ste hvor den indre årehinde er skadet, og sammen med fibrin danne en blodprop, så blødningen standser. Der er en lang række forskellige ting, der er nødvendige for, at denne proces forløber på . Willebrand faktor fungerer endvidere som transportmolekyle for koagulationsfaktor VIII. Fælles er det at man ser øget blødningstendens efter operationer eller skader, blodet koagulerer langsommere og dårligere. Det kan påvirke både mænd og kvinder, og er kendetegnet ved særligt blødning af slimhinderne. Ved mild hæmofili, er koncentrationen af den defekte størkningsfaktor 5-.

Her kan de eneste symptomer være øget blødningstendens i forbindelse med fx tandudtrækning, operation eller større skader. Profylakse ved svær von Willebrand sygdom.

Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. Bør ikke anvendes til behandling af hæmofili A. Oplysningspjecen er målrettet gynækologer, læger og andet . Center for Trombose og Hæmostase. Afdeling for Biokemi, Farmakologi og Genetik.

Koagulationslaboratoriet. Odense Universitetshospital. Resultatark til udredning for von Willebrand sygdoRekv. Init: Cpr: Analysedato: Navn: Prøveid: . Den størkningslidelse mere almindelige hos hunde hedder von Willebrand sygdom , som ofte opdaget af en screeningstest fælles hos dyrlægen kontor (den såkaldte gummi priktest). WD undertype er hyppigst og ofte er patienten enten asymptomatisk eller har milde symptomer som f. Det er den mest almindelige arvelige blødende tilstan men den kan også erhverves fra andre medicinske tilstande, såsom lymfomer og leukæmier, autoimmune lidelser, såsom lupus og visse lægemidler.

En person med von Willebrand Disease . Kan ikke rekvireres af praksis uden forudgående aftale med klinisk biokemisk afdeling. Von Willebrand – faktor,aktiv(imm.);P. En forælder kan passere den unormale genet til sin søns sygdom.

De fleste tilfælde er lidelser.

Nogle mennesker lever i årevis med sygdommen, før den er identificeret. Hvis du har nogen indikation af en blødersygdom, Deres læge kan henvise dig til en blodsygdomme specialist . Herudover er der en række mere sjældne blødersygdomme som fx faktor VII- mangel eller faktor X-mangel. Blødersygdomme er arvelige. En tredjedel af alle blødere har fået sygdommen, fordi der er sket forandringer i arveanlæggene i det . Denne patologi forekommer med en frekvens på 1: . Hvad er von Willebrand baggrund sygdom?

Hvorfor det opstår hos børn, og hvordan at manifestere? Sådan diagnosticere von Willebrand baggrund sygdom, og hvordan skal det behandles? Kort om hvad du behøver at vide om denne arvelige sygdom.