Vurdering af sætningsskader

Hvad skal du gøre ved sætningsskader ? Opdager du en skade, som du mistænker for at være en sætningsskade , skal du holde godt øje med den. I den forbindelse er det en god idé at få Uretek ud og vurdere skadens omfang. I de fleste tilfælde bør sætningsrevner fuges på ny, så regn og fugt ikke trænger ind i . Generelt er der risiko for vandindtrængning og dermed langsom nedbrydning af huset, når der er revner i husets facade og tag.

De ville kunne fastlægge årsagen og omfanget af skaden og ligeledes give en vurdering af, hvor meget det kommer til at koste at udbedre den. Der er set eksempler på, at huse har været så medtagede, at den eneste rationelle løsning har været at rive dem ne men får du stoppet revnedannelsen i tide, . Definition af svindrevner kontra sætningsskader. Typiske skader på facader 13.

Reperation af sætningsskader – Boligdebatten. Vi undersøger årsagen, skadens omfang og rådgiver om hvordan den udbedres. DMR Geoteknik kan således tilbyde at udføre en fagteknisk besigtigelse samt en .

Vi købte, for år siden, et lille landbrug (ikke nedlagt) med tdr. Midt mellem portene er der jo et lille stykke mur, hvis sokkel synker, med revnedannelser i murværk og hvælvingelof. Lad os rådgive om jeres sætningsskader og revner i murværket. Få udarbejdet en tekniskrapport til. Brug vores lange rådgivererfaring til at få undersøgt jeres skade.

For at spare på dine udgifter til en . Her kan du læse mere om revner i facader og ydermure. Når håndværkeren skal stå for udbedring af sætningsskader på din bolig, så vil det typisk foregå ved et omfattende stykke arbejde. Det skal tjekkes hvert år om fundamentet og husets murede, pudsede eller malede facader, trænger til vedligeholdelse eller reparation.

Dette ses ofte i forbindelse med sætningsskader på ældre ejendomme. Der vigtigt at få fastlagt, om observerede sætningsrevner er stabile, eller om der er tale om en igangværende sætning under udvikling. Geoteknikeren kan fastslå . Hvis det viser sig, at det . Jeg er noget i tvivl om alvorligheden af . Det vurderes , at revnerne skyldes en ældre sætningsskade , og at denne stadigvæk er i bevægelse.

Jeg har vedhæftet et par billeder.

Den anden løber mod højre og stopper. Denne virker ikke så slem. Opdager du revner på husets facade eller sokkel, anbefaler vi, at du får en fagmand forbi, som kan vurdere omfanget af skaden. I værste tilfælde kan der være tale om sætningsskader , der straks bør udbedres for at undgå følgeskader som vandindtrængning og fugtgener.

Udfyld formularen og lad os tage . Der er forskel på sætningsskaderne , nogle skal behandles mere akut og andre er når ”tiden er til det”. Den vurdering kan vi kun lave ved at bese skaden, og dette er ganske uforpligtende. Desuden foretages en vurdering af sætningernes fremtidige udvikling og størrelsesorden, idet det i en evt.

Selv erfarne byggeteknisk sagkyndige fejl- vurderer ofte årsager til revnedannelser – som kunne have været. Træer og buske kan medvirke til revner i huse funderet på . Sætningsskader forårsaget af træer.