Vvs installatør uddannelse aftenskole

Installatøruddannelserne. Som installatør har man en integreret viden om virksomhedsdrift, entreprisestyring, organisatoriske, økonomiske, tekniske og miljømæssige forhold i . Vvs – installatøruddannelsen er en kort, videregående teknikeruddannelse , der gennemføres på et erhvervsakademi. Undervisningen er gratis, dog skal man regne med udgifter til bøger.

Der kan desuden søges om SU under uddannelsen.

For at blive optaget på uddannelsen skal man have. Formålet med akademiuddannelsen i VVS-installation er at kvalificere sig til selvstændigt at kunne projektere, installere samt varetage driften af systemer inden for gas og VVS. En VVS – installatør kan lede installationstekniske projekter og påtage sig autorisationsmæssigt ansvar.

Med en uddannelse til VVS – installatør bliver . VVS – installatør er en 2-årig uddannelse hvor du lærer om sanitetsteknik, varmeteknik, gasteknik, indeklimateknik samt automatik og styring. Vil du have autorisationen i orden? Går du efter at arbejde som projektleder på VVS-området eller er drømmen at blive selvstændig VVS – installatør ? Med uddannelsen som VVS – installatør kan du tage den lovpligtige autorisation, og dermed er vejen banet for de fede installatør-job.

Enkeltfagene henvender sig til faglærte inden for vvs -området samt ingeniører, maskinmestre og bygningskonstruktører. E-læringsforløbet på el- installatør henvender sig til dig, der kan se en fordel i fleksibiliteten ved ikke at skulle møde op på skolen hver dag fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Vi arbejder ud fra principperne om ”Blended Learning”,.

Som færdiguddannet kan du f. Den nye lov viderefører de autorisationstyper, der er i dag. Uddannelsen udbydes i Aalborg, men kan også tages som . Men som noget nyt indføres der mulighed for, at en virksomhed kan få en delautorisation inden for en afgrænset del af el- og vvs -området, nemlig el i boliger, vand og afløb i boliger og solcelleinstallation. Læs også: Nu kan man blive installatør på . Som studerende på erhvervsakademiets VVS – installatøruddannelse , har du som en del af din uddannelse mulighed for at få status som VE-installatør.

Som nyuddannet VVS – installatør med en VE-godkendelse i hånden vil du stå stærkere på arbejdsmarkedet. Det forventes, at VE-ordningen på sigt vil blive lovpligtig. Efter endt uddannelse kan der søges . Mange elektrikere, smede og VVS -folk vil gerne videreuddanne sig til installatør.

Nu skal man kunne tage uddannelsen på deltid i Herning. VVS-branchen i et nyt forløb kan gennemgå VVS – installatøruddannelsen via et deltidsstudium. Det gælder for eksempel kompetencer . Det gik op for mig, at jeg på kun to år kunne tage en installatør – uddannelse på Erhvervsakademi Sjælland og så få det samme job som en ingeniør,” siger Jan Clemmensen.

Allerede i sin praktiktid udførte han beregninger på van varme og afløb til større byggerier alene. I dag arbejder Jan Clemmensen . Bliv i stand til at varetage etableringen og installationen af van varme, gas og ventilation. Der er nu mulighed for at du kan blive VVS – installatør ved at læse Akademiuddannelsen VVS-installation, som er en uddannelse du kan tage mens du.

På studiet beskæftiger du dig med emner soGrundlæggende VVS- tekniske begreber, Sanitet, Varmeinstallation bolig, Kvalitet, sikkerhed og miljø, . Det er en stor hjælp i mange små og mellemstore virksomheder, der netop står overfor et generationsskifte. Det har tidligere afholdt mange fra at blive selvstændige, . Næste step hedder omorganisering af Caspers VVS til et ApS og i løbet af tre til fem år 8-ansatte. Herunder gerne et par lokale lærlinge, der brænder for at få uddannelsen og bruge den som levevej.